Informace o ofsetovém tisku, knihtisku, o vazbě, formátech a rozměrech papírů a obálek. Info o číslování a perforaci z tiskařského hlediska

Ofsetový tisk

Ofset je tisk nepřímý, protože z tiskové formy se tiskne na pryží potažený válec a z něho teprve na papír. Barva se tedy přenáší dvakrát a předloha na tiskové formě není stranově převrácená. Díky tomuto principu můžeme tisknout větší detaily a to dokonce i na horší papír (méně kvalitní). Samotná tisková plocha bývá rovná, nebo válcová.
Pojmenování „ofset“ vzniklo z anglického pojmu „off-set“, přeloženo do češtiny -  tisk přenosný, nepřímý.

Klasický ofset – vlhčený
Jedná se o formu tisku, která je nejrozšířenější na světě a tiskne se jí většina věcí jako časopisy, noviny, letáky a mnoho dalších. Hlavní rozdíl tohoto klasického ofsetu je že tisková forma, na jejíž jedné straně jsou naneseny dvě  vlastnostmi rozdílné vrstvy. Tedy vrchní vrstva odpuzuje vodu (je tedy hydrofobní) a spodní vrstva přijímá vodu (a je naopak hydrofilní). Nanesení dat se provádí laserem, který naruší vrstvu jež přijímá vodu (hydrofilní) a to všude tam kde se nemá tisknout. Naopak v místech kde forma má tisknout se ponechá nenarušená. Forma projede vývojkou, která vyplaví narušenou „tisknoucí“ hydrofobní vrstvu.

Tisková formu následně napneme na formový válec. Jak se válec točí, rolují po něm ze shora většinou 4 válce s barvou a jeden s vodou. To znamená že forma je stále konfrontována s vodou i barvou a je jen na  jednotlivých místech TF, kam se barva nanese a kam ne. Zároveň se válec s formou dotýká a společně roluje s válcem přenášecím, na který se zase každé otočení přenáší barva z formy. Tam už je a pouze na těch místech kde chceme, barva ale už bez vody, tak že teprve přenašecím válcem přenášíme barvu na papír.

Bezvodý ofset – suchý (nevlhčený)

Tisková deska je potažena vrstvou, na které barva nedrží. Voda je nahrazena dvěmi vrstvami nanesených na tiskovou desku. Je to krycí silikonová vrstva a vrstva polymerová, přičemž silikonová vrstva barvu odpuzuje a nepřijímá ji a vrstva polymerová barvu tím přijímá a tvoří tím tisková místa. Při expozici se v vrchní silikonová vrstva odstraní laserovým paprskem a odhalí vrstva spodní polymerová, která barvu přijímá.